Judith over Kindercoaching

Onze dochter kreeg op een pijnlijke manier te maken met buitensluiten. Ze was veel alleen op het schoolplein en voelde zich echt slecht/ minder dan de rest. Ook haar schoolprestaties leden hieronder. Angelique heeft onze dochter enorm goed geholpen om vooral naar de positieve dingen te kijken die ze op een dag meemaakt, deze dingen ‘groter te maken’ en de negatieve voorvallen zo weinig mogelijk aandacht te geven. Dit ging met vallen en opstaan, maar heeft er uiteindelijk toe geleid dat ze haar zin en lol in de schooldag weer terugkreeg en dat ook haar schoolprestaties weer op het oude niveau kwamen.